Громадська рада при Укравтодорі

Що таке Громадська рада

Громадська  рада  при  міністерстві,  іншому  центральному  органі  виконавчої  влади (далі – громадська  рада)  є  тимчасовим  консультативно-дорадчим органом, утвореним  для  сприяння  участі громадськості  у  формуванні  та реалізації державної політики. Діяльність регулюється Постановою Кабінету Міністрів України №996 від 22 листопада 2010 року.

Основними завданнями Громадської ради є:

 • сприяння  реалізації  громадянами  конституційного  права  на участь  в  управлінні державними справами;
 • здійснення   громадського   контролю  за  діяльністю  органу;
 • сприяння   врахуванню   органом  громадської  думки  під  час
 • формування  та  реалізації  державної  політики.    

Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • готує та подає органу пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
 • готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
 • подає органу обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо  яких  орган проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;
 • проводить відповідно до законодавства громадську експертизу  діяльності органу та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган;
 • здійснює громадський  контроль за врахуванням  органом пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також  дотриманням ним нормативно-правових  актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
 • інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;
 • збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
 • організовує публічні  заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;
 • готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.